Болорсофт ХХК - Бүтээгдэхүүнүүд

Болор Агуулга Удирдах систем


Болор Агуулга Удирдах систем


БолорАУС систем нь маш уян хатан, өргөтгөхөд хялбар, цэвэр объект хандалтат вебийн агуулга удирдах систем юм. Энэхүү системийн гол онцлог нь олон хэл дээрх веб хуудсыг маш хялбар хийх, арчлах боломж юм. Мөн энэхүү систем нь хөгжүүлэх болон сайжруулах загварчлалын хэвтэй бөгөөд алдаа согог багатай өндөр хамгаалалттай найдвартай систем болж чадсан. Одоогийн байдлаар 35 орчим байгууллага дээр ашиглагдаж байна. 


БуцахБуцах