Болорсофт ХХК - Бүтээгдэхүүнүүд

Програм хангамжийн нутагшуулалт


Нокиа гар утасны програм хангамжийн монгол орчуулга (Palex.ru даалгавараар)
Монгол Опеноффис (Нээлттэй програм хангамжийн нутагшуулалт)
Гноме, КДЭ нутагшуулалт


  • Нокиа гар утасны програм хангамжийн монгол орчуулга (Palex.ru даалгавараар)
  • Монгол Опеноффис (Нээлттэй програм хангамжийн нутагшуулалт)
  • Гноме, КДЭ нутагшуулалт

БуцахБуцах