Болорсофт ХХК - Бүтээгдэхүүнүүд

Үйлчлүүлэгчтэй харилцах болон процесс хяналтын систем


IMCI ХБНГУ-д


IMCI Үйлчлүүлэгчтэй харилцах болон процесс хяналтын систем (IMCI олон улсын байгууллага) DRAGOS систем буюу FUJABA-д зориулсан граф хандалтат програмчлалын плагин (RWTH-Aachen)


БуцахБуцах