Болорсофт ХХК - Бүтээгдэхүүнүүд

Соёмбо үйлдлийн систем


Анхны монгол үйлдлийн систем


Монгол улсын анхны үйлдлийн систем. Сүүлийн хувилбар 2007 онд шинэчлэгдсэн.


БуцахБуцах