Bolorsoft LLC - Үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа

Веб Инженерчлэл
Вэбд суурилсан программ хангамжийн үйлчилгээг та бүхэнд хамгийн чанартайгаар хүргэж байна. Манай чадварлаг инженерүүд портал систем, вэб дэлгүүр, гэх мэт бүх төрлийн программ хангамжийг байгуулахаас гадна вэбд суурилсан программ хангамжийн хөгжүүлэлт, арчилалт, өргөтгөл гэсэн үйл ажиллагааг найдвартай гүйцэтгэнэ...
Энтерпрайс систем хөгжүүлэлт
Энтерпрайс систем гэдэг нь маш том хэмжээний хэрэглээний программ хангамжийн багц бөгөөд үүнийг амжилттай яваа байгууллагууд өдөр тутмын үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн урсгалын тэгш бус байдлыг бууруулах, тайлан болон өгөгдлийн шинжилгээг агуулах гэм мэт цогц зорилгоор ашигладаг...
 
ПХ Архитектур ба зөвлөгөө
Программ хангамжийн архитектур нь программ хангамжийн амьдрах хугацаа болон чанарыг батлан хангадаг. Программ хангамжийн архитектур гэдэг нь гүйцэтгэхээр төлөвлөж буй программ хангамжийн техникийн болон үйл ажиллагааны бүх шаардлагад нийцсэн бүтэц бүхий шийдлийг тодорхойлох үйл явцыг хэлнэ.
Ацаглаа ба Гадаад ацаглаа
Ширүүн өрсөлдөөнд өрнөх бизнесийн орчинд амжилттай үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын нууц бол цаг хугацаа зардал хэмнэн өөрийн ажлаа хамгийн чанартайгаар хийлгэх явдал юм. Бид бүх төрлийн байгууллагуудын зардлыг хэмнэсэн мэдээллийн технологийн хэлтэс болон ажиллахад анхаарлаа төвлөрүүлж байна.
 
Программ хангамжийн нутагшуулалт
Монголчууд аливаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авахын тулд гадаад хэлдээ чадамгай байх шаардлагагүй. Өөрийн хүссэн вэб сайт, программ хангамж, гар утасны функц зэргийг эх хэл дээрээ ямар ч саадгүйгээр хэрэглэх боломжийг бид Монголчууддаа олгож байна... 
Онлайн сурталчилгаа
Монгол улсад интернетийн өргөн хэрэглээ бий болсноор дөнгөж 6 жил болж буй хэдий ч хувь хүн болон бизнесийн байгууллагууд интернетээс ихээхэн хараат болж, өдөр тутамдаа үлэмж их мэдээлэл авдаг билээ. Энэ байдал ч улам их эрчимжих төлөвтэй байна...