Bolorsoft LLC - Үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа

Веб Инженерчлэл
Вэбд суурилсан програм хангамжийн үйлчилгээг та бүхэнд хамгийн чанартайгаар хүргэж байна. Манай чадварлаг инженерүүд портал систем, вэб дэлгүүр, гэх мэт бүх төрлийн програм хангамжийг байгуулахаас гадна вэбд суурилсан програм хангамжийн хөгжүүлэлт, арчилалт, өргөтгөл гэсэн үйл ажиллагааг найдвартай гүйцэтгэнэ...
Энтерпрайс систем хөгжүүлэлт
Энтерпрайс систем гэдэг нь маш том хэмжээний хэрэглээний програм хангамжийн багц бөгөөд үүнийг амжилттай яваа байгууллагууд өдөр тутмын үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн урсгалын тэгш бус байдлыг бууруулах, тайлан болон өгөгдлийн шинжилгээг агуулах гэм мэт цогц зорилгоор ашигладаг...
 
ПХ Архитектур ба зөвлөгөө
Програм хангамжийн архитектур нь програм хангамжийн амьдрах хугацаа болон чанарыг батлан хангадаг. Програм хангамжийн архитектур гэдэг нь гүйцэтгэхээр төлөвлөж буй програм хангамжийн техникийн болон үйл ажиллагааны бүх шаардлагад нийцсэн бүтэц бүхий шийдлийг тодорхойлох үйл явцыг хэлнэ.
Ацаглаа ба Гадаад ацаглаа
Ширүүн өрсөлдөөнд өрнөх бизнесийн орчинд амжилттай үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын нууц бол цаг хугацаа зардал хэмнэн өөрийн ажлаа хамгийн чанартайгаар хийлгэх явдал юм. Бид бүх төрлийн байгууллагуудын зардлыг хэмнэсэн мэдээллийн технологийн хэлтэс болон ажиллахад анхаарлаа төвлөрүүлж байна.
 
Програм хангамжийн нутагшуулалт
Монголчууд аливаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авахын тулд гадаад хэлдээ чадамгай байх шаардлагагүй. Өөрийн хүссэн вэб сайт, програм хангамж, гар утасны функц зэргийг эх хэл дээрээ ямар ч саадгүйгээр хэрэглэх боломжийг бид Монголчууддаа олгож байна... 
Онлайн сурталчилгаа
Монгол улсад интернетийн өргөн хэрэглээ бий болсноор дөнгөж 6 жил болж буй хэдий ч хувь хүн болон бизнесийн байгууллагууд интернетээс ихээхэн хараат болж, өдөр тутамдаа үлэмж их мэдээлэл авдаг билээ. Энэ байдал ч улам их эрчимжих төлөвтэй байна...