Bolorsoft LLC - Онлайн сурталчилгаа

Онлайн сурталчилгаа

Монгол улсад интернетийн өргөн хэрэглээ бий болсноор дөнгөж 6 жил болж буй хэдий ч хувь хүн болон бизнесийн байгууллагууд интернетээс ихээхэн хараат болж, өдөр тутамдаа үлэмж их мэдээлэл авдаг билээ. Энэ байдал ч улам их эрчимжих төлөвтэй байна. Тиймээс онлайн сурталчилгаа нь бизнесийн байгууллагууд болон хэрэглэгчдийн анхаарлыг ихээр татаж байна. Та байгууллагынхаа ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, олон нийтэд танигдах гэх мэт интернет маркетинг хийх хүсэлтэй бол бидэнд хандаарай.

Монгол улсын онлайн маркетингд танай байгууллагын орон зай байгаа тул та амжиж бизнесээ өсгөн онлайн сурталчилгаа ашиглан ашиг орлогоо 10 дахин нэмэгдүүлж чадсан амжилттай байгууллагуудын нэг болоорой. Болорсофт нь та бүхний онлайн сурталчилгааг бүрэн хариуцан чанартай үр дүнг хариуцлагатайгаар хүлээлгэн өгөх болно.