Bolorsoft LLC - Ацаглаа ба Гадаад ацаглаа

Ацаглаа ба Гадаад ацаглаа

    Ширүүн өрсөлдөөнд өрнөх бизнесийн орчинд амжилттай үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын нууц бол цаг хугацаа зардал хэмнэн өөрийн ажлаа хамгийн чанартайгаар хийлгэх явдал юм. Танай байгууллагад өөрийн мэдээллийн технологийн хэлтэс байгуулах болон удирдан зохион байгуулахад санхүү, техник болон цаг хугацааны хүндрэл гарч байгаа байна уу? Хэрэв тийм бол хамгийн оновчтой шийдэл нь ацаглаа буюу outsourcing хийлгэх юм. Бид бүх төрлийн байгууллагуудын зардлыг хэмнэсэн мэдээллийн технологийн хэлтэс болон ажиллахад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Бид дараах талбаруудад мэргэжлийн өндөр ур чадвараа харуулан гүйцэтгэх боломжтой. 

 • Программ хангамжийн анализ ба загвар
 • Программ хангамжийн архитектурын загвар
 • Клиент-Сервер программууд
 • Тархай системүүд
 • Төвөгтэй интерфейс бүхий программууд
 • Өгөгдлийн хувиргалт, хөрвүүлэлт
 • Вэб хөгжүүлэлт
 • Системийн программчлал
 • Арилжааны программууд
 • Өгөгдлийн сангийн зохиомж ба арчилгаа

Биднээр ацаглаа хийлгэснээр та дараах давуу талуудыг олж авах болно.

 

 1. Гол үйл ажиллагаандаа анхааран ажиллах боломж
 2. Компаны үр ашгийг нэмэгдүүлнэ
 3. Нэмэлт зардлыг бууруулна
 4. Үйл ажиллагааны хяналтын өндөр түвшин
 5. Мэдээллийн технологийн чадварлаг мэргэжилтнүүд
 6. Тасралтгүй байх буюу эрсдэл багатай
 7. Хэмнэсэн цаг хугацаа болон зардлаар үндсэн ажилчдыг хөгжүүлж, гол үйл ажиллагааг сайжруулах боломж.