• image06

  Найдвартай

  Түнш

 • image01

  Чанартай

  Бүтээгдэхүүн

 • image02

  Дээд зэргийн

  Үйлчилгээ

 • image03

  Шинэлэг

  Шийдэл

 • image04

  Инженерийн

  Сахилга бат

 • image05

  Мэргэжлийн өндөр

  Ур чадвар

 • image07

  Бүтээлч

  Хамт олон

Болорсофт компани

“Бид чанар болон найдвартай ажиллагааг хүмүүст хүргэснээр
хамтдаа хөгжиж чадна гэдэгт бат итгэдэг.”
Бидний итгэл үнэмшил

Монгол бичиг цахим орчинд саадгүй хэрэглэгдэх гол үндэс нь Юникод стандартад орсон байх явдал бөгөөд бид одоог хүртэл нэгдсэн стандарт байнгын хэрэглээнд орох хангалттай төвшинд хүрэхгүй байгааг, энэ асуудал монгол бичгийн ирээдүйд ямар чухал ач холбогдолтой болохыг, цаг алдах тусам монгол бичгийн цахим хөгжлийн тушаа болохыг байнга цохон тэмдэглэж, чадах чинээгээрээ цаг хугацаа, сэтгэл зүрх, хөдөлмөрөө зориулж ирсэн билээ.

Хамтран ажилладаг зарим байгууллагууд