Bolorsoft LLC - Our Advantages

Our advantages

The main advantages of the Bolorsoft LLC comparing to other companies are that with the ability of qualified professions the developments (R&D) are baised on researches and they produce dependable, accredited and primitive software products.


Research and Development: We are first Mongolian R&D Company: aim to be innovative in Science and Technology. 


Reliable Partner: 2008-2013 оныг хүртэл мэдээллийн технологийн өрсөлдөөний давалгаанд чанартай байдлыг эрхэмлэн бат зогсож чадсан билээ. Болорсофт ХХК нь туршлага болон салбарын мэдлэгтээ тулгуурлан найдвартай ажиллагааг хамгийн итгэлтэйгээр амлаж чаддаг.


High Quality: Бид бүхий л бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэгжүүлэхдээ бичиг баримт үүсгэж, олон улсын стандартуудыг баримтлан инженерийн сахилга батыг чандлан сахидаг учраас “чанартайгаас илүү” бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчиддээ хүргэдэг.


Professional: Болорсофтын хамт олон Монгол болон Герман улсад мэргэшсэн чадварлаг, ажлаа бүрэн мэддэг залуусаас бүрдэхээс гадна салбартаа тэргүүлэх програм хангамжийн архитектурч бидний зөвлөхөөр ажиллаж байна.


ГА: Бид олон улсын түвшинд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд АНУ болон Герман улсад бидний төлөөлөгчид ажилладаг тул дэлхий нийтийн мэдээллийн технологийн хөгжлөөс огтхон ч хоцордоггүй, Монголдоо байнгын анхдагч байж чаддаг билээ. Тиймээс хэрэглэгчиддээ Герман болон АНУ-д үзүүлэх үйлчилгээг Монголдоо авах боломжийг санал болгож байна.