• image06

  Reliable

  Partner

 • image01

  High quality

  Products

 • image02

  premium

  Service

 • image03

  innovative

  Solutions

 • image04

  Engineering

  Principles

 • image05

  Professional

  skill

 • image07

  Creative

  Team

Bolorsoft LLC

“We deliver high quality and reliability to our customers.
Then we believe succeed together.”
Our Vision

Монгол бичиг цахим орчинд саадгүй хэрэглэгдэх гол үндэс нь Юникод стандартад орсон байх явдал бөгөөд бид одоог хүртэл нэгдсэн стандарт байнгын хэрэглээнд орох хангалттай төвшинд хүрэхгүй байгааг, энэ асуудал монгол бичгийн ирээдүйд ямар чухал ач холбогдолтой болохыг, цаг алдах тусам монгол бичгийн цахим хөгжлийн тушаа болохыг байнга цохон тэмдэглэж, чадах чинээгээрээ цаг хугацаа, сэтгэл зүрх, хөдөлмөрөө зориулж ирсэн билээ.

Some of our Clients and Partners